skip to Main Content

Via deze pagina willen we u op de hoogte brengen van een mogelijk langere productietermijn omwille van schaarste aan grondstoffen en onregelmatige toeleveringen van materiaal.  

Helaas krijgen wij van verschillende leveranciers het signaal dat zij met vertragingen kampen ten gevolge van transportproblemen, stijgende prijzen en een grotere vraag dan aanbod.

Hierdoor kunnen wij onze huidige opgegeven indicatieve leveringstermijn niet langer garanderen. Het blijft tenslotte een indicatie. Dit omdat we ons in een ongewone situatie bevinden waarin weinig zekerheid gegeven kan worden.

We willen benadrukken dat onze leveranciers de beschikbaarheid en toelevering van materialen de hoogste prioriteit geven, ondanks de vaak moeilijke omstandigheden.

Samen met hen doen we er alles aan om de continuïteit in de aanlevering zoveel mogelijk te garanderen. Desondanks brengen de komende maanden veel onzekerheden met zich mee.

Ter compensatie van deze problematiek onthouden wij ons ervan u een nieuwe prijsstijging, die recent gecommuniceerd werd door onze leveranciers, door te rekenen en nemen wij deze meerkost voorlopig op ons.

Wij rekenen gezien dit wereldwijde probleem op uw begrip en op menselijke reacties. Het is wat het is. 

Back To Top